Case Kiviaineslaboratorio

Kuva Sanna Lehtonen

Kajaanin ammattikorkeakoulun hankkima liikkuva kaivannaisteknologian tutkimus-, kehitys- sekä oppimislaboratorio on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Laboratorio mahdollistaa kehitysyhteistyön alueen yritysten kanssa ja on perustana Kajaanin ammattikorkeakoulun kehityksessä kansallisesti merkittäväksi kaivosalan osaamiskeskukseksi.

Morehouse pystyi ratkaisullaan vastaamaan asiakkaan tilalle asettamiin vaatimuksiin, jotka koskivat helppoa ja nopeaa liikuteltavuutta ilman erikoiskuljetusta ja mittavia purku- ja kasaustoimenpiteitä. Lisäksi kontti on voitava sijoittaa myös epätasaiselle alustalle ilman erillisiä perustuksia.

Merkittävää Morehousen tarjoamassa ratkaisussa on se, että liikuteltava laboratoriotila palvelee sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kampuksella tapahtuvaa opetusta että tutkimus- ja kehitysyhteistyön puitteissa alueen kaivosteollisuutta suoraan kenttäolosuhteissa.

Lämmitys ja ilmanvaihto on suunniteltu Pohjois-Suomen olosuhteita silmällä pitäen, kuitenkin niin, että myös tiukat laboratoriovaatimukset täyttyvät.

 

Ylös