Case Suuronnettomuuskontti

Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jonka hoitamiseen eivät riitä normaalit päivittäiset pelastustoimen ja terveydenhuollon voimavarat.

Todennäköisimpiä suuronnettomuuden aiheuttajia ovat maantie-, rautatie- ja lentoliikenneonnettomuudet, tulipalot, rakennusten sortumiset sekä kemialliset onnettomuudet, joissa osallisena olevien henkilömäärä on tavanomaista suurempi ja ylittää tavanomaisen pelastus- ja ensihoitovalmiuden voimavarat.

Suuronnettomuuskonttiin (SURO-kontti) sijoitetaan suuronnettomuustilanteessa tarvittavaa lisäkalustoa ja -välineistöä. Kontti toimii ns. ”suuronnettomuusvälinevarastona”, joka on helposti siirrettävissä onnettomuuspaikan läheisyyteen. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen SURO-kontti on mitoitettu noin 100–150 henkilölle ja on käytettävissä koko pelastustoimialueella.

Ylös