Laatu

Alavalikko

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja tähän tavoitteeseen päästään täyttämällä tuotteiden ja palveluiden asiakasvaatimukset. Kaikessa toiminnassa tavoittelemme aina laadukkainta lopputulosta vastuullisilla menetelmillä.

Yksilötasolla nämä tavoitteet edellyttävät, että yrityksen jokainen työntekijä tiedostaa oman toimintansa laatuvaikutukset. Samoin jokainen työntekijä pyrkii kehittämään oman työnsä ja toimintatapansa laatua ja tehokkuutta.

Organisaatiotasolla tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseen tähdätään seuraamalla yrityksen asiakastyytyväisyyden, toiminnan sekä tuotannon laadun mittareita ja asettamalla niille tavoitetasot. Tavoitetasot pyritään saavuttamaan kehittämällä jatkuvasti toimintatapojamme tehokkaammiksi sekä etsimällä ja suunnittelemalla tuotteisiimme korkeatasoisempia materiaaleja ja komponentteja. Odotamme myös alihankkijoidemme sitoutuvan samoihin laadunvalvonnan ja -kehittämisen periaatteisiin.

Ylös